Senaat

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Senaat, zetelend in de Statenhof te Wisburg, bestaat uit 300 zetels die worden gevuld door 10 vertegenwoordigers van elk van de 30 unies. De 10 vertegenwoordigers bestaat uit 9 leden van de grootste 9 partijen plus de uniepremier.

De Senaat heeft als taak het Parlement te controleren en de belangen te behartigen van de individuele unies (vergelijkbaar met bondsstaten). Hun voornaamste taak is het controleren van de deugdelijkheid van de wet en hoe deze zich verhoudt met anderen wetten. De Senaat werkt hierin veelal samen met andere organisaties, zoals de Onderwijscommissie, Sociaal Economisch Instituut, Raad Veilig Verkeer en andere zogenaamde Senatoriale Organisaties.

Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Democratisch InstituutNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieJustitieNationale RecherchePolitie
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Weg- en WaterwerkenMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënDaalse BankOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatkunde