Senaat

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Senaat, zetelend in de Statenhof te Wisburg, bestaat uit 300 zetels die worden gevuld door 10 vertegenwoordigers van elk van de 30 unies. De 10 vertegenwoordigers bestaat uit 9 leden van de grootste 9 partijen plus de uniepremier.

De Senaat heeft als taak het Parlement te controleren en de belangen te behartigen van de individuele unies (vergelijkbaar met bondsstaten). Hun voornaamste taak is het controleren van de deugdelijkheid van de wet en hoe deze zich verhoudt met anderen wetten. De Senaat werkt hierin veelal samen met andere organisaties, zoals de Onderwijscommissie, Sociaal Economisch Instituut, Raad Veilig Verkeer en andere zogenaamde Senatoriale Organisaties.

Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Structuur: federatieunieregiokwartiergemeente
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Constitutioneel HooghofNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieRijkswachtJustitieFederale RechercheFederale PolitieVerkeerspolitieDouaneKustwacht
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Buitenlandse ZakenMinisterie van Infrastructuur en VervoerMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatsondernemingen: Daalse SpoorwegenNationale Nutsbank
Nationale Feestdagen: Stichtingsdag
Staatkunde