Regio

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een regio is een kleinere staatkundige eenheid binnen een unie. Regio's zijn veelal historische gebieden met een eigen (sub)cultuur en regionale gebruiken. Alhoewel zij doorgaans een regionale hoofdstad hebben, hebben regio's weinig functies en vrijwel geen politieke macht. Hun belangrijkste taken zijn de uitvoering van doelstellingen neergezet door de overkoepelde unie, de onderliggende gemeentes en eventuele kwartieren m.b.t. toerisme, lokale gezondheidszorg, openbaar vervoer en jeugdzorg. Ook erkenning, behoud en vastlegging van regionale dialecten, talen en gebruiken zijn belangrijke taken.

Kwartieren bevinden zich vaak binnen de grenzen van één regio, alhoewel er ook kwartieren bestaan die meer dan één regio beslaan.

Regiobestuur

Regiobesturen worden niet gekozen. Regiobesturen bestaan met vaak uit voormalige politici en vrijwilligers. Men moet doorgaans solliciteren voor een positie binnen het regiobestuur. Regio's zijn vaak opgezet als stichtingen, met een voorzitter, penningmeester en secretaris. Dichtbevolkte regio's kennen zeer uitgebreide en geprofessionaliseerde regiobesturen.

Het kan gebeuren dat een regiobestuur opstapt vanwege onenigheid met de boven- of onderliggende bestuursorganen of door interne strijd. In zulke gevallen is het aan de bovenliggende unie om voor de regio een nieuw regiobestuur te organiseren. In zulke gevallen kan er ook gekeken worden naar herstructurering van de organisatie rondom het regiobestuur.

Regio's van Daalrijk

Verwijs.gif Zie ook: Lijst van regio's
Regio's
RegioLijst van regio's
Regio's
Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Structuur: federatieunieregiokwartiergemeente
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Constitutioneel HooghofNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieRijkswachtJustitieFederale RechercheFederale PolitieVerkeerspolitieDouaneKustwacht
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Buitenlandse ZakenMinisterie van Infrastructuur en VervoerMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatsondernemingen: Daalse SpoorwegenNationale Nutsbank
Nationale Feestdagen: Stichtingsdag
Staatkunde