Parlement

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Parlement van Daalrijk zetelt in het Parlementsgebouw in de Statenhof in Wisburg. Het Parlement wordt eens in de vier jaar gekozen (mits het kabinet niet tussentijds aftreedt) en de deelnemers worden gekozen door de stemgerechtigde Daalse bevolking. Sinds 1989 heeft het Parlement 250 leden.

Het Parlement maakt wetten en controleert het regeringsbeleid. Het Parlement levert ministers voor de verschillende ministeries en kan deze ministers ter verantwoording roepen.

Na verkiezingen krijgt de grootste partij de opdracht van het staatshoofd om een regering te vormen. In uitzonderlijke gevallen kan hierin worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer de winnaar van de verkiezingen aangeeft geen regering te willen vormen.

Er zijn twee hoofden van de regering; veelal de lijsttrekker van de grootste partij, de Minister-President (of premier). En een tijdens de verkiezingen gekozen Vertegenwoordiger.

Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Democratisch InstituutNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieJustitieNationale RecherchePolitie
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Weg- en WaterwerkenMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënDaalse BankOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatkunde