Kwartier

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kwartier is een kleinere staatkundige eenheid, meestal een regionale verzameling van gemeenten die binnen een grotere unie een samenwerkingsverband vormen. Gemeenten binnen een kwartier kunnen inniger samenwerken en dit naar eigen inzicht organiseren en invullen. Veelal worden tussen kwartiergemeenten relatief eenvoudige afspraken gemaakt. Enkele kwartieren hebben een wekelijkse of zelfs dagelijks vergaderende kwartierraad, afhankelijk van de grootte van het kwartier.

Kwartieren kunnen verschillende bevoegdheden overnemen van gemeenten, hierover maken kwartiergemeenten onderlinge afspraken. Veelal over zaken zoals toerisme, infrastructuur, jeugdzorg of veiligheid. Het kwartier Wisburg is een bijzonder dichtbevolkt kwartier, bijvoorbeeld. Hier is dagelijks bestuur aangesteld in verband met veel overlappende belangen. Een meer landelijk kwartier - bijvoorbeeld in de dunbevolkte unie Noord waar de afstanden groot zijn - komen de meeste kwartierraaden hooguit vier keer per jaar bij elkaar, maar vaak minder frequent.

Kwartieren van Daalrijk

Verwijs.gif Zie ook: Lijst van kwartieren
Kwartieren
KwartierLijst van kwartieren
Kwartieren
Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Structuur: federatieunieregiokwartiergemeente
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Constitutioneel HooghofNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieRijkswachtJustitieFederale RechercheFederale PolitieVerkeerspolitieDouaneKustwacht
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Buitenlandse ZakenMinisterie van Infrastructuur en VervoerMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatsondernemingen: Daalse SpoorwegenNationale Nutsbank
Nationale Feestdagen: Stichtingsdag
Staatkunde