Koninklijk Huis van Daalrijk

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Koninklijk standaard

Het Koninklijk Huis van Daalrijk (vaak als synoniem gebruikt voor het Koninklijk Bedrijf) zijn de leden van de koninklijke familie die gerechtigd zijn tot de troon. Aan het hoofd van het koningshuis staat momenteel Koning Karel VI en zijn echtgenote Koningin Arwena. De rol van monarch in Daarlijk is grotendeels symbolisch. Ook ontvangen leden van het koningshuis geen contributiegelden van de staat, wel worden leden van het koningshuis betaald voor officiële ceremonies in naam van de staat, zoals op Koningsdag of bij het presenteren van een nieuwe regering.

Wettelijk is de koning en/of koningin het defacto staatshoofd. De monarch of het koninklijk echtpaar worden en profil op het Daalse muntgeld afgebeeld. Het parlement is wettelijk verantwoordelijk voor het koningshuis, maar heeft in steeds grotere mate deze verantwoordelijkheid afgeschoven sinds 1911.

Geschiedenis

Volgt nog.

Inkomsten

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Koninklijks Huis van Warenda wordt het Daalse koningshuis niet betaald vanuit de staat of bevolking. Sinds 1911 is het koningshuis gedwongen zichzelf financieel te onderhouden, dit gebeurt via het Koninklijk Bedrijf. Deze organisatie overziet onder andere hotels, landgoederen en de koninklijke vliegtuigmaatschappij.

Wel worden leden van het koningshuis die participeren in ceremonies en andere evenementen in naam van de staat voor hun tijd gecompenseerd. Hiervoor is een uurloon vastgesteld wat, gelijk aan andere beschermde beroepen, qua hoogte is vastgelegd in het Loonankerbesluit van 1943.

Koninklijk Huis van Daalrijk
Koninklijk Huis van DaalrijkMonarchKoninklijk Bedrijf
Koninklijk Huis
Daalrijk nationale vlag.jpg Staatkunde van Daalrijk
Daalrijkdaalder (munteenheid)Vlag van Daalrijk
Wetgevende macht: ParlementSenaatForumKoninklijk Huis van DaalrijkWaterschappenkabinet
Controlerende macht: Democratisch InstituutNationaal HooghofHooghofRechtbank
Informerende macht: Journalistiek College
Uitvoerende macht: DefensieJustitieNationale RecherchePolitie
Ministeries: Ministerie van Algemene ZakenMinisterie van Weg- en WaterwerkenMinisterie van Economische ZakenMinisterie van VolksgezondheidMinisterie van Media en CultuurMinisterie van Onderwijs en WetenschapMinisterie van DefensieOpenbaar MinisterieSociaal Ministerie
Senatoriale Organisaties: Commissie Journalistieke IntegriteitKoninklijk Technisch InstituutNationaal Bureau voor de StatistiekNationaal Instituut GelijkwaardigheidNationale ArchievenNationale OmbudsmanOnderwijscommissieRaad voor BasisvaardighedenRaad Veilig VerkeerSociaal Economisch Instituut
Overige overheidsorganisaties: BedrijfskamerCentraal AdministratiebureauContributiënDaalse BankOverheidsloketdienstToezichthouder HaardenDienst LuchtvaartDienst Voedsel- en warenveiligheidRijksinstituut voor Volksgezondheid
Staatkunde