Beschutte Beroepen

Uit Daalrijk Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wet Beschutte Beroepen bevat een lijst welke beroepen en beroepsgroepen opgenomen dienen te worden in het Loonankerbesluit. Wanneer een beroep hierin wordt opgenomen is het zeer lastig deze hier weer uit te halen. De strekking van deze wet is om de uitvoerders van deze beroepen passend te salariëren gezien het gewicht van hun beroep. En om uitvoerders van dit beroep vrij te stellen van enige motivatie om bijvoorbeeld steekpenningen aan te nemen (onafhankelijkheid), aangezien zij een redelijk inkomen mogen verwachten. Ook stelt het een plafond aan inkomsten in (mede dankzij de wet Algemeen Maximumloon).

Voor vrijwel alle beschutte beroepen geldt een opleidingsplicht: Men moet een gecertificeerde opleiding doen om zich een dergelijke titel toe te eigenen.

Beschutte Beroepen

Beroepen die beschouwt worden als beschut (of beschermd) zijn:

 • Accountants
 • Advocaten
 • Ambtenaren
 • Artsen
 • Commandanten in het leger, marine en luchtmacht
 • Journalisten
 • Notarissen
 • Marechaussee
 • Ministers
 • Ombudsmensen
 • Politieagenten en -rechercheurs
 • Rechters
 • Redacteurs van kranten en journaals
 • Technisch Inspecteurs

Koninklijk Huis

Ook actieve leden van het Koninklijk Huis van Daalrijk zijn sinds 1911 opgenomen in het Loonankerbesluit. Sindsdien moet het Koninklijk Huis zichzelf voorzien in haar financiële inkomen, maar mag daarvoor een bepaald salaris verwachten - maar ook geldt daar een plafond voor. Lid van het Koninklijk Huis, ongeacht titel (prins, prinses, koning, koningin) is dan ook het enige "beroep" waar geen officiële opleiding voor geldt en die alleen per erfrecht mogelijk te verkrijgen is.

Wel kunnen leden op non-actief worden gezet of hiertoe een verzoek indienen bij de regerende vorst.

Wetten
Economie: Economisch AntifragiliteitsbesluitMaximaal Geldelijk Vermogen
Arbeid en inkomen: BasisinkomenLoonankerbesluitAlgemeen MinimumloonAlgemeen MaximumloonBeschutte Beroepen
Wetten
Werk
Beschutte Beroepen
Pensioen
Werk